FEMMINILE

femminile

№ 1 ALESSIA PIAZZA (İTALİYA)

№ 12 MARIA KORENCIOVA (SLOVAKİYA)

№ 30 FRANCESCA ZANZI (İSVEÇRƏ)

№ 2 MONICA MENDEZ (PORTUQALİYA)

№ 4 STINE HOVLAND (NORVEÇ)

№ 6 LAURA FUSETTI (İTALİYA)

№ 13 FEDERICA RIZZA (İTALİYA)

№ 18 SANDRA ZIGIC (XORVATİYA)

№ 21 RAFAELLA MANIERI (İTALİYA)

№ 27 LINDA TUCCERI (İTALİYA)

№ 33 FRANCESCA VITALE (İTALİYA)

№ 5 MIA BELLUCCI (İTALİYA)

№ 8 MARTA CARISSIMI (İTALİYA)

№ 11 NORA HEROUM (FİNLANDİYA)

№ 14 LIDIJA KULIŠ (BOSNİYA)

№ 17 DOMINIKA ČONČ (SLOVENİYA)

№ 19 MARTINA CAPELLI (İTALİYA)

№ 7 BERGAMASCHI (İTALİYA)

№ 9 VALENTINA GIACINTI (İTALİYA)

№ 22 DEBORAH RINALDI (İTALİYA)

№ 23 MARIAM LONGO (İTALİYA)

№ 28 SARA TAMBORINI (İTALİYA)

№ 29 ANITA CODA (İTALİYA)