FEMMINILE

Giacinti

№ 1 LAURA GIULIANI (İTALİYA)

№ 12 KORENCIOVA (SLOVAKİYA)

№ 20 NOEMI FEDELE (İTALİYA)

№ 6 LAURA FUSETTI (İTALİYA)

№ 16 FEDERICA RIZZA (İTALİYA)

№ 4 ÁRNADOTTİR (İSLANDİYA)

№ 36 LAURA AGARD (FRANSA)

№ 27 LINDA TUCCERI (İTALİYA)

№ 3 SARA ANDERSEN (DANİMARKA)

№ 5 LAIA COBINA (İSPANİYA)

№ 13 MERLE KIRSCHTEIN (ALMANİYA)

№ 8 GRETA ADAMI (İTALİYA)

№ 11 GRIMSHAW (BRİTANİYA)

№ 87 VERONICA BOQUETE (İSPANİYA)

№ 15 REFILOE JANE (C. AFRİKA)

№ 88 CLAUDIA MAURI (İTALİYA)

№ 7 BERGAMASCHI (İTALİYA)

№ 9 VALENTINA GIACINTI (İTALİYA)

№ 10 NINA STAPELFELDT (İSVEÇRƏ)

№ 64 SERENA CORTESI (İTALİYA)

№ 23 MARIAM LONGO (İTALİYA)

№ 44 GIORGIA MIOTTO (İTALİYA)

№ 19 LINDSEY THOMAS (FRANSA)